Kvartsmaran herrar 2005

  Namn Hemvist Tid
1 Tomas Gunnare Brottö 00:41:43.0
2 Mikael Videfors Sollentuna 00:41:53.0
3 Henrik Hjulström Särsö 00:47:18.0
4 Johan Wennborg Ingmarsö 00:49:02.0
5 Michel Benoit Canada 00:53:27.0
6 Niclas Källberg Husarö 00:55:26.0
7 Anders Hedén Djurgården 00:55:57.0
8 Per Malmberg Tyresö 00:58:02.0
9 Lars Tapper Ingmarsö 00:59:43.0
10 Bengt Nilsson Uppsala 01:00:20.0
11 John Snellman Särsö 01:01:36.0
12 Lars Westman Husarö 01:08:08.0
13 Leif Eklund Ingmarsö 00:57:11.0